Torns de sol·licitud de tràmits

Número Estat Tipus Encàrrec Tipus d'encàrrec Data/hora d'alta

Primera Volta Visat/Registre

Segona Volta Visat/Registre

Primera volta IIT-BCN

Segona volta IIT-BCN

Primera Volta ITE

Segona Volta ITE

Primera Volta CHU/CEE

Segona Volta CHU/CEE

Primera volta IIT-CMH

Segona volta IIT-CMH

Primera Volta Tràmits Intermitjos

Segona Volta Tràmits Intermitjos